Major release

Cognite InField 9.0

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

We are very proud to present this major release of InField that offers you the option to add measurement readings to checklists based on templates. To include measurement readings in a checklist, you must first allow for this in the checklist template. You'll notice a new checkbox in the Create new template window.

Measurement reading checkbox

As you fill in the template items, you get the option to add fields for measurement readings. These fields are Name (required), Unit (required), and Min. and Max. values (optional).

 

Measurement reading fields

For checklists based on this template, the measurement reading fields are available on each checklist item. You can add and edit integers and decimal numbers, and if min/max values were added in the template, any deviations are marked with a red line.

Checklist measurement readings

The PDF report you can create from either the checklist or the template also shows the measurement readings in a separate section.

Checklist report

And there's more!

 

Find operation IDs (if you're using SAP) or activity IDs (if you're using WorkMate) with the new filter field you'll see on the Checklist page when a work order has operations/activities attached. Note that on a mobile device, you'll find this menu option under the More options (...) icon.

Operations on mobile

 


:flag_bv:

Vi har store nyheter i denne versjonen av InField! Nå kan du legge til måleravlesinger i sjekklister som er basert på maler. Først må feltene som skal brukes til måleravlesningen legges til i malen. Dette gjør du ved å merke avkrysningsfeltet Inkluder måleravlesninger i malen som du finner i vinduet Opprett ny mal.

Measurement reading checkbox

Når du deretter oppretter oppgaver i malen, kan du legge til felt for måleravlesninger. Disse feltene er Navn (påkrevd), Enhet (påkrevd) og Min. og Maks. verdi (valgfritt).

Measurement reading fields

For sjekklister som er basert på slik maler, er feltene for måleravlesning tilgjengelig for hver oppgave i sjekklisten. Du kan legge til og redigere heltall og desimaler, og avvik fra min. og maks.verdier vises med en rød strek.

Checklist measurement readings

PDF-rapporten du kan opprette fra sjekklister og maler viser måleravlesningene i en egen seksjon.

Checklist report

Filtrer på aktvititeter

 

I denne versjonen kan du også enkelt finne frem til en aktivitet på en arbeidsordre med et nytt filtreringsfelt. Feltet vises på Sjekkliste-siden når en sjekkliste inneholder aktiviteter for arbeidsorder. På mobile enheter finner du dette menyvalget under ikonet Flere valg (...).

Operations on mobile

#

Be the first to reply!