Cognite InField 8.5

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

This version of InField lets you create templates without intervals with a new check box in the Create new template window. You'll notice that the field for interval selection is hidden when you add items to the template. Checklists based on this template consist of the template name and the current date. These checklists are unique to the user, so to share with co-workers, you must click Share checklist, which you find under the More options (...) icon. Be aware that you cannot change this check box once the template is created.

Template without interval

 


:flag_bv:

Nå kan du opprette maler uten intervall med det nye avkrysningsfeltet i Opprett ny mal. Du vil se at feltet for å velge intervall skjules når du legger til oppgaver i malen. Sjekkklister som er basert på denne malen består av mal-navnet og dagens dato. Disse sjekklistene er unike per bruker, så for å dele listene med kollegaer, bruk Del sjekkliste, som du finner under Flere valg (...). Merk at du kan ikke endre denne avkrysningen når malen er opprettet.

 

Template without interval

 

Be the first to reply!