Cognite InField 8.4

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

Select different states for elements in a checklist based on a template. The available states depend on the setup of the template. Here you see the full range.

Multiple states

To include these states when you create a template, use the new option Checklist states in the Create new template window. Select the states you want to use, but note that To do and OK are required. When you have created a template, you can click Template settings on top of the page to re-visit this window and make further changes.

Multiple states in templates

If a checklist is already created from the template, no template updates are displayed in the checklist. These will only be visible in the checklist created in the first calendar week following the template update.

The checklist states are also reflected if you create a PDF report. The Complete column shows an overall status, and each weekday is marked with one of the state icons.

Multiple states report

We've also made some minor improvements. Click a tag in a checklist, and the Tag page opens, then go back, and InField will navigate back to your starting point and highlight the tag you clicked. You'll also see that re-ordering long lists on templates now scroll flawlessly. This was an issue for some users running Infield on Windows OS.

 


 

:flag_bv:

Nå kan du velge blant ulike statuser for oppgaver i sjekklister som er basert på en mal. Hvilke statuser som vises, avhenger av oppsettet til malen. Her ser du alle.

Multiple states

For å inkludere ulike statuser når du oppretter en mal, bruker du det nye valget Status - sjekklister i vinduet Opprett ny mal. Velg de statusene du vil bruke, men merk at Skal utføres og OK må brukes. Når du har opprettet en mal, kan du klikke Innstillinger for mal, som du finner øverst på siden, for å åpne dette vinduet på nytt og gjøre flere endringer.

Multiple states in templates

Hvis en sjekkliste allerede er opprettet fra denne malen, vises ikke oppdateringer av malen i denne sjekklisten. De vises i sjekklisten som opprettes i første kalender-uke etter oppdatering av malen.

De ulike statusene vises også når du åpner en PDF-rapport fra en sjekkliste. Kolonnen Utført viser en sammenlagt status og hver ukedag viser de ulike status-ikonene.

Multiple states report

Denne versjonen av InField innholder også noen mindre forbedringer. Klikk på en tagg i en sjekkliste og gå deretter tilbake. InField navigerer til utgangspunktet og fremhver taggen du klikket på. Vi har også fikset en feil med sortering av lange lister i maler som oppsto for noen av brukerne som kjører InField på Windows OS.

 

Be the first to reply!