Cognite InField 8.4.3

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

InField is looking good! The layout on the checkboxes used across the application is now aligned with the Cognite product suite. This release also includes backend improvements and preparations for new functionalities soon to be made available to the users-


:flag_bv:

InField sitt brukergrensesnitt er forbedret og sjekkboksene er nå identiske med resten av Cognite sine produkter. I denne versjonen har vi også gjort noen kode-forbedringer og forberedt ny funksjonalitet som snart er klar for brukerne!

 

Be the first to reply!