Cognite InField 8.3

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

If your area of expertise is Metering, you'll now find this as a separate option in the Profile list with areas of expertise. The templates are sorted according to the roles selected in this list to give you easy access to the relevant tasks.

We've also fixed some minor bugs on highlighted assets and navigation in 3D models, and a bug on the template sorting when a template was deleted.

 

Metering


:flag_bv:

Hvis ditt kompetanseområde er Måletekniker, finner du nå dette som et egen valg i rolle-listen under Profil. Maler sorteres etter rollen som er valgt i denne listen, slik at du lett kan se relevante oppgaver.

I denne versjonen av InField har vi også rettet noen mindre feil ved merking av utstyr og navigering i 3D-modellen og ved sortering av maler når en mal ble slettet.

Metering

 

Be the first to reply!