Cognite InField 8.0

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

Use checklists without a Wi-Fi

InField kick-starts 2021 by offering functionality to use checklists on a mobile device even if you don't have a network connection. Just select Offline mode on the More options button (...) on the Checklist page while still on a network to make the checklist available on the device you download from.

The checklists in offline mode display small 3D models, the last added trend value, properties, and the document categories you select during the download process. Work orders and images are not available in offline mode.

The changes you make in offline mode are synchronized when the device is reconnected to a network. Note that you can hide the page with the changes while in offline mode, but no changes are kept if you close the page or the browser with InField.

Better user experience for Templates

Check out these improvements to Templates:

Template improvements


:flag_bv:

Jobbe med sjekklister uten nettverk

Årets første versjon av InField gjør det mulig å jobbe med sjekklister på mobile enheter når du ikke er tilkoblet et nettverk. Når du velger Offline modus fra ikonet Flere valg (...) øverst til høyre på Sjekklister-siden blir sjekklisten tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke er tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres når enheten på nytt tilkobles nettverket. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

Enklere bruk av Maler

Disse nyttige funksjonene er nå tilgjengelig for Maler:

Template improvements

Be the first to reply!