Cognite InField 8.0.2

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

This version of InField fixes a bug where some users experienced incorrect week numbers on checklists created from a template. In addition, several other fixes are made under the hood to keep our code neat. More exciting user functionality is on its way in our next releases.


:flag_bv:

Denne versjonen av InField retter en feil av ukenummerering som oppsto for enkelte brukere når de opprettet sjekklister fra maler. I tillegg har vi forbedret koden som InField bruker, men følg med i våre neste versjoner som vil inneholde mer spennende brukerfunksjonalitet.

Be the first to reply!