Cognite InField 7.4

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

In this version of InField, we have cleaned up several minor issues to give you a more stable app. Most of these improvements are made behind the scenes, but here are a few you may notice:

  • The Discipline info is moved from the right-hand side of the Template page to just below the Template name on the left-hand side.
  • Very long template names are correctly displayed on the Template page.
  • Time series are now selected and not just highlighted when you search in tags.
  • Some user interface texts are made clearer.
  • The link between the Equipment history (if used) and tag overview is fixed.

 


:flag_bv:

I denne versjonen av InField har vi forbedret og fjernet flere mindre feil slik at du opplever en mer stabil applikasjon. De fleste av disse forbedringene er gjort i koden til systemet, men disse vil du nok legge merke til:

  • Fagområde-info ble tidligere vist til høyre på Maler-siden. Dette finner du nå i stedet rett under mal-navnet på venstre side.
  • Veldig lange mal-navn vises nå korrekt på Maler-siden.
  • Tidsserier blir nå valgt, og ikke bare merket når du søker i tagger.
  • Noen av tekstene i brukergrenssnittet er forbedret.
  • Linken mellom Utstyrshistorikk (hvis dette brukes) og oversikten over tagger er rettet.
Be the first to reply!