Cognite InField 6.6

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

Search for work orders in a work plan

When you are working with revisions and work plans, you can now easily search for work orders within the work plan. Type in any part of the work order ID in the search field located at the top of the Work Plan page.

search for work orders

 


:flag_bv:

Søk etter arbeidsordrer i en arbeidsplan

Når du jobber med revisjoner og arbeidsplaner kan du nå enkelt søke etter arbeidsorder i en arbeidsplan. Skriv inn hvilken som helst del av id-en til en arbeidsordre i søkefeltet plassert øverst på Arbeidsplan-siden.

Søk arbeidsordre

 

Be the first to reply!