Cognite InField 6.3.0


:flag_gb:

Create custom checklist states quick and easy

Creating custom states for checklists is now more user friendly. When you create a new checklist, type in the name of the checklist, click Add states and push Enter/Return to create new states.

State creation

 

 


:flag_bv:

Legge til ny status for sjekklister

Det er nå enda enklere å legge til en ny status for sjekklister. Når du oppretter en sjekkliste, skriv inn navnet på sjekklisten, klikk på Legg til flere statuser og trykk deretter på Enter/Return. Nå kan du legge til den nye statusen.

State creation

Be the first to reply!