Cognite InField 6.9

Related products: Cognite InField

:flag_gb:

Work with checklists offline

This release of InField enables you to work with checklists even when you are not connected to a network. You can use the same checklist functionality, whether you are online or offline, apart from attaching images that need an online connection.

Note also these important corrections:

  • An unstable internet connection could cause a reset of checklist item states. For instance, the Completed state could be removed as the network connection switched between online and offline. This is fixed, and an unstable network no longer affects checklists.

  • The Work order timestamp that shows when source data was last updated sometimes gave a blank value if the source was SAP. This is fixed so that you know which data you have access to when you are working with work orders


:flag_bv:

Sjekklister tilgjengelig i frakoblet modus

Med denne versjonen av InField kan du jobbe med sjekklister selv om du ikke er tilkoblet et nettverk. De samme funksjonene for sjekklister er tilgjengelig både i til- og frakoblet modus bortsett fra å legge til bilder. Dette krever at du er tilkoblet et nettverk.

Merk også disse viktige rettelsene:

  • Statusen på sjekklister kunne endre seg hvis internett-tilkoblingen ikke var stabil. For eksempel kunne utførte sjekklister bli gjenåpnet hvis nettverket byttet mellom å være til- og frakoblet. Dette er rettet og et ustabilt nettverk påvirker ikke lenger sjekklister.

  • Tidsstemplet for sist oppdaterte kildedata på Arbeidsordre-siden ble ikke alltid vist hvis kildesystemet var SAP. Dette er rettet slik at du vet hvilke data du har tilgang til når du jobber med arbeidsordrer.

Be the first to reply!